Jak znaleźć pomoc

Dostępne formy pomocy

W Polsce dostępnych jest kilka form pomocy dla osób doświadczających cierpienia w związku z utratą kontroli nad własnymi zachowaniami seksualnymi. Możemy je podzielić na pomoc indywidualną, terapię grupową oraz grupy samopomocy. Poniżej postaramy się je przedstawić. W miarę zbierania kolejnych informacji będziemy uzupełniali tę podstronę o coraz konkretniejsze dane.

Wybierając odpowiednią dla siebie formę pomocy warto zdefiniować swój problem oraz cele pracy nad nim. Nie dysponujemy aktualnie jedną definicją „zdrowego życia seksualnego”. W przypadku każdej osoby borykającej się z problematycznymi zachowaniami seksualnymi wpływ na jej definicję tego, co jest problemem a co nie ma wiele czynników (takich jak.: przekonania o własnej seksualności, wyznawane wartości własne oraz wartości najbliższego otoczenia, przekonania religijne, indywidualne potrzeby). Trochę więcej na ten temat można znaleźć tutaj.

Im bardziej świadomy jesteś tego, co stanowi twój problem i jak chciałbyś, żeby twoje życie (nie tylko w obszarze seksualnym) wyglądało po jego rozwiązaniu, tym łatwiej będzie Ci efektywnie skorzystać z pomocy.