Prezentacje naszych badań

Zespół badawczo-kliniczny Hiperseksualność.pl (20-22.02.2017) 4th International Conference on Behavioral Addictions. ZOBACZ RELACJĘ Z KONFERENCJI

Wordecha, M., (08.12.2016) Neuronalny mechanizm nałogowego korzystania z pornografii, Kongres Psychologów i Psychoterapeutów Dzieci i Dorosłych, Warszawa, Polska

Gola M, (24.11.2016) „Postępy w rozumieniu mechanizmów nałogowych zachowąń seksualnych oraz perspektywy skutecznych metod terapii“ Seminarium naukowe Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. ZOBACZ WYKŁAD

Zespół badawczo-kliniczny Hiperseksualność.pl (24-26.11.2016) Hiperseksualność - Integracja dyscyplin naukowych w celu rozwiązywania nowych problemów klinicznych. II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej. ZOBACZ RELACJĘ Z KONFERENCJI

Gola, M. (12.03.2016) Czy od seksu można się uzależnić? Neuronalne mechanizmy nałogowych zachowań. Dzień Mózgu, SWPS, Warszawa, Polska.  ZOBACZ WYKŁAD

Gola, M. (11.02.2016) Can porn be addictive? The use of the Research Domain Criteria (RDoC) framework in studies of new compulsive sexual behaviors. Chalk-talk lectures series, UCSD, San Diego, USA.

Lew-Starowicz, M & Gola, M. (05.02.2016). Brain mechanisms underlying out-of-control sexual behaviors. 18th Congress of the European Society for Sexual Medicine. Madrid, Spain.

Gola, M., & Kowalewska, E. (2015). Research tools for problematic sexual Behavior assessment. 3rd International Conference on Pathological Gambling and Behavioral Addictions. Warsaw, Poland.

Gola, M., & Wordecha, M. (2015). Neural mechanisms of compulsive sexual behavior – a guidepost to effective therapeutic work. 3rd International Conference on Pathological Gambling and Behavioral Addictions. Warsaw, Poland.

Gola, M., Wordecha, M., Sescousse, G., Kossowski, B. Wypych, M., Lew-Starowicz., M & Marchewka, A. (2015). Common brain mechanism underlying pathological gambling and problematic pornography consumption. Society for Neuroscience, Washington, USA.

Kowalewska, E. i Gola, M. (2015). Polska adaptacja Kwestionariusza Pobudliwości Seksualnej SAI-PL, Konferencja interdyscyplinarna: Stres i trauma a zdrowie seksualne człowieka. Sopot, Poland.

Kowalewska, E. i Gola, M. (2015). Polska adaptacja testu przesiewowego na uzależnienie od zachowań seksualnych (Sexual Addiction Screening Test - Revised) SAST-PL-M, Konferencja interdyscyplinarna: Stres i trauma a zdrowie seksualne człowieka. Sopot, Poland.

Gola, M. (2015). Increased erotic incentives sensitivity but not diminished reactivity for other rewards underlies compulsive sexual behaviors. Symposium on Compulsive Sexual Behaviors at Annual Meeting of  American Psychological Association. Invited by prof. Marc Potenza.

Gola, M. (2015). Neuronal mechanisms of compulsive sexual behavior. Department of Psychology, University California San Diego. San Diego, USA. Invited by prof. Adam Aron.

Gola, M. & Skorko, M. (2015). Psychological and behavioral factors of losing control over sexual behavior and entering into treatment. 2nd International Conference on Behavioral Addictions. Budapest, Hungary.

Gola, M., Wordecha, M., Sescousse, G., Kossowski, B. & Marchewka, A. (2015). Increased sensitivity to erotic reward cues in subjects with compulsive sexual behaviors. 2nd International Conference on Behavioral Addictions. Budapest, Hungary.

Wierzba, M., Dragan, W., Gola, M., Wypych, M., Riegiel, M., Jednoróg, K. & Marchewka, A. (2015). Erotic subset for the Nencki Affective Picture System (NAPS ERO): cross-sexual comparison study. Alpine Brain Imagine Meeting. Champery, Switzerland.

Gola, M. (2014). Czy od seksu można się uzależnić? – Neuronalne mechanizmy uzależnień behawioralnych. [Can you  become a sex-addict? – Neuronal mechanisms of behavioral addictions]. Nencki Institute for Experimental Biology, Polish Academy of Science. Warsaw, Poland.

Gola, M. (2014). Neuronalne mechanizmy kompulsywnych zachowańseksualnych. [Neuronal mechanisms of compulsive sexual behaviors]. Koło Neuronauki, Warsaw University of Social Sciences and Hummanities, Warsaw, Poland.