Nasze publikacje

Dzięki państwa pomocy wykonaliśmy badania, których wyniki opublikowane zostały w recenzowanych czasopismach naukowych. Prace te opisują:

Opis mechanizmów mózgowych mogących leżeć u podłoża nałogowych zachowań seksualnych 

 • Gola, M., Wordecha, M., Sescousse, G., Lew-Starowicz., M., Kossowski, B., Wypych, M., Potenza, M. & Marchewka, A. (2016) Can pornography be addictive? An fMRI study of men seeking treatment for problematic pornography use. Neuropsychopharmacology, 2017 DOI: 10.1038/npp.2017.78
 • Gola, M., Miyakoshi, M. & Sescousse, G. (2015) Sex, impulsivity and anxiety: interplay between ventral striatum and amygdala reactivity in problematic sexual behaviors. Journal of Neuroscience, 35(46), 15227-15229.
 • Gola, M., Wordecha, M., Sescousse, G., Kossowski, B. & Marchewka, A. (2015). Increased sensitivity to erotic reward cues in subjects with compulsive sexual behaviors. Journal of Behavioral Addictions 4, 16-18

Skalę do mierzenia pobudliwości seksualnej. Skala ta może być wykorzystywane przez terapeutów i badaczy.

 • Gola, M., Kowalewska, E., Wierzba, M., Wordecha, M., Marchewka, A. (2015). Polish Adaptation of the Sexual Arousability Inventory SAI-PL and validation for the males. Psychiatria 12 (4), 245-254.   

Skalę do pomiaru natężenia uzależnienia od seksu (może być wykorzystywane przez terapeutów i badaczy oraz do autodiagnozy).

 • Gola, M., Skorko, M., Kowalewska, E., Kołodziej, A., Sikora, M., Wodyk, M., Wodyk, Z. and Dobrowolski, P. (2016) Polish adaptation of Sexual Addiction Screening Test - Revised (SAST-PL-M). Polish Psychiatry, 41, 1-40

Praca opisująca czynniki psychologiczne skłaniające do poszukiwania pomocy psychologicznej w związku z uzależnieniam od pornografii.

 • Gola, M., Lewczuk, K. & Skorko, M. (2016) What matters: quantity or quality of pornography use? Psychological and behavioral factors of treatment seeking for problematic pornography consumption, The Journal of Sexual Medicine, 815-824.

Prace opisujące przetwarzanie bodźców erotycznych:

 • Gola, M., Wordecha, M., Marchewka, A., & Sescousse, G. (2016). Visual Sexual Stimuli—Cue or Reward? A Perspective for Interpreting Brain Imaging Findings on Human Sexual Behaviors. Frontiers in Human Neuroscience, 10:402. 1-7. 
 • Gola, M. (2016) Decreased LPP for sexual images in problematic pornography users may be consistent with addiction models. Everything depends on the model. Biological Psychology, 120, 156-158
 • Wierzba, M., Riegel, M., Pucz, A., Lesniewska, Z., Dragan, W., Gola, M., Jednoróg, K., Marchewka, A. (2015) Erotic subset for the Nencki Affective Picture System (NAPS ERO): cross-sexual comparison study. Frontiers in Psychology, 6, 1336, DOI: 10.3389/fpsyg.2015.01336

Praca opisujące wykorzystanie farmakologii w terapii hiperseksualności:

 • Gola, M. & Potenza, M. (2016) Paroxetine Treatment of Compulsive Pornography Consumption – A Case Series. Journal of Behavioral Addictions. 5 (3), 529-532. DOI: 10.1556/2006.5.2016.046

Opis wskazówek do pracy klinicznej z problemem hiperseksualności:

 • Gola, M. (2016). Mechanizmy, nie symptomy: drogowskaz do pracy z pacjentem z kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi. [Mechanisms, not symptoms – a guideline for therapy of compulsive sexual behaviors]. Sexology Review 2(46) 2-18

Praca przeglądowa opisująca neuronalne podłoże zachowań nałogowych:

 • Gola M. (2016) „Neuronalne mechanizmy nałogowych zachowań” [Neural mechanisms of behavioral addictions]. Chapter In: Habrat, B. “Zaburzenia uprawiania hazardu i inne tak zwane nałogi behawioralne” s. 54-70. Wydawnictwo Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Warsaw. ISBN 978-83-61705-29-1
 • Gola, M. (2016). Psychologiczne, behawioralne i neuronalne aspekty problematycznego korzystania z pornografii. Annaul Report of Polish Academy of Sciences 2016, 22-24.