Jak znaleźć pomoc

Dostępne formy pomocy

W Polsce dostępnych jest kilka form pomocy dla osób doświadczających cierpienia w związku z utratą kontroli nad własnymi zachowaniami seksualnymi. Możemy je podzielić na pomoc indywidualną, terapię grupową oraz grupy samopomocy. Poniżej postaramy się je przedstawić. W miarę zbierania kolejnych informacji będziemy uzupełniali tę podstronę o coraz konkretniejsze dane.

Wybierając odpowiednią dla siebie formę pomocy warto zdefiniować swój problem oraz cele pracy nad nim. Nie dysponujemy aktualnie jedną definicją „zdrowego życia seksualnego”. W przypadku każdej osoby borykającej się z problematycznymi zachowaniami seksualnymi wpływ na jej definicję tego, co jest problemem a co nie ma wiele czynników (takich jak.: przekonania o własnej seksualności, wyznawane wartości własne oraz wartości najbliższego otoczenia, przekonania religijne, indywidualne potrzeby). Trochę więcej na ten temat można znaleźć tutaj.

Im bardziej świadomy jesteś tego, co stanowi twój problem i jak chciałbyś, żeby twoje życie (nie tylko w obszarze seksualnym) wyglądało po jego rozwiązaniu, tym łatwiej będzie Ci efektywnie skorzystać z pomocy.

Pomoc indywidualna

10 wskazówek jak wybrać dobrego psychoterapeutę

Każdy z nas potrzebuje raz na jakiś czas pomocy specjalisty. Jeśli masz grypę, idziesz do lekarza. Kiedy problemem są nasze rury, wzywasz hydraulika. Przychodzi też taki moment, że szukasz pomocy psychoterapeuty. Decyzja o wyborze odpowiedniego specjalisty nie jest sprawą łatwą. Jednak garść informacji, które dla Ciebie przygotowaliśmy, powinna wszystko wyjaśnić.

Kim jest psychoterapeuta? Czym różni się jego praca od pracy psychologa? A kim jest psychiatra?

Psycholog to osoba, która ukończyła 5-letnie studia magisterskie na kierunku psychologia. W toku studiów nauczyła się podstawowych informacji o funkcjonowaniu psychicznym człowieka. Po ukończeniu studiów psycholog może wykonywać różne zawody. Może udzielać pomocy psychologicznej, nie może jednak prowadzić regularnej psychoterapii.  Psychoterapeuta to osoba, która ukończyła studia (niekoniecznie psychologiczne) i uzyskała certyfikat psychoterapeutyczny uprawniający do pracy z pacjentami i do świadczenia pomocy psychoterapeutycznej. Psychiatra to osoba, która jest lekarzem, ukończyła studia medyczne i zrobiła specjalizację w dziedzinie psychiatrii. Psychiatra w przeciwieństwie do psychologa czy psychoterapeuty może przepisywać leki.

Certyfikat – co to jest i czy ma znaczenie?

Certyfikat ma ogromne znaczenie. Bez niego nie możemy wykonywać zawodu psychoterapeuty. Do uzyskania certyfikatu potrzebne jest 4-letnie szkolenie, na które składają się: własna psychoterapia przyszłego terapeuty, wykazanie prowadzenia praktyki z pacjentami, staż kliniczny. W trakcie szkolenia terapeuta uzyskuję niezbędną wiedzę i umiejętności do pracy z pacjentami. Nie bój się pytać specjalisty o jego certyfikat, gdzie i kiedy go uzyskał, pod czyim kierownictwem. Certyfikat jest gwarancją wiedzy i umiejętności pracy z osobami potrzebującymi psychoterapii. W większości przypadków takie informacje znajdziesz w gabinecie lub na stronie internetowej terapeuty. Niektóre instytucje akredytujące poszczególne szkolenia psychoterapeutyczne udostępniają listy certyfikowanych terapeutów (np. Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Polskie Towarzystwo Psychologiczne czy Polskie Towarzystwo Psychiatryczne).

Szkoła psychoterapeutyczna – jedna czy więcej? 

Szkolenie terapeutyczne zawsze prowadzone jest w obrębie danej szkoły terapeutycznej, jednak szkół jest kilka. Każda ze szkół różni się teorią, na bazie której powstała, a także podejściem do pacjenta. Co za tym idzie, specjaliści z różnych szkół prowadzą terapię w inny sposób, mają inne sposoby diagnozowania problemów pacjentów oraz inne techniki pomocy.

Czym różnią się szkoły psychoterapeutyczne?

Jeśli szukasz pomocy, znajdziesz ją u przedstawicieli następujących szkół: psychoanalizy, psychoterapii psychodynamicznej, humanistycznej, systemowej oraz poznawczo-behawioralnej. Kiedy zdecydujesz się na terapeutę, poszukaj informacji o jego szkole. Poniżej opiszemy dla ciebie kilka podstawowych różnic.

Psychoanaliza to najstarsza szkoła. Jej twórcą jest Zygmunt Freud. Terapia w tym nurcie trwa najczęściej kilka lat. Terapeuta jest osobą mało stanowczą, terapia płynie wolno i jest skupiona głównie na twoich skojarzeniach związanych z wewnętrznymi konfliktami. Bezpośrednio z psychoanalizy wywodzi się terapia psychodynamiczna: tu  terapeuta będzie mniej swobodnie prowadził terapię niż w klasycznej psychoanalizie. Podstawą pracy będzie przeniesienie (rzutowanie na terapeutę obrazu innej osoby)  i dyskusja na temat konfliktów pacjenta i stosowanych przez niego obron. Psychoterapia humanistyczna to odrębny nurt terapii. Terapeuci tego nurtu skupiają się na aspektach typowo ludzkich: sens życia, wolna wola, odpowiedzialność, ambicja. Terapeuta prowadzi terapię wyznaczając tematy rozmowy, jest  skoncentrowany na doświadczeniach dziejących się tu i teraz.  Terapia systemowa dotyczy nie tylko osoby pacjenta, ale całego systemu rodzinnego, w którym pacjent funkcjonuje. Terapeuta pracując z pacjentem bierze pod uwagę jego związki i relacje z najbliższymi. Tu objaw rozumiany jest jako wynik działania całego systemu a nie pojedynczej osoby. CBT, czyli terapia poznawczo-behawioralna to szkoła skupiona na dwóch aspektach funkcjonowania człowieka: na zachowaniu i myśleniu. Aspekt poznawczy pokazuje, jak człowiek rozumie i konstruuje otaczającą go rzeczywistość. Racjonalne lub nieracjonalne przekonania będą owocować mniej lub bardziej adekwatnymi emocjami, myślami i zachowaniami. Ta terapia jest terapią dobrze zaplanowaną, prowadzoną w ściśle określonych ramach.

Osobowość terapeuty – czy musisz lubić swojego psychoterapeutę?

Zdecydowanie osobowość terapeuty to ważny czynnik przy wyborze planowanej terapii. Każdy dobry terapeuta powinien być empatyczny, akceptujący, życzliwy, szanujący swojego klienta. W trakcie sesji powinien być skoncentrowany na Tobie i uważnie Cię wysłuchać. Jeśli już na początku między wami „nie zagra”, to takiego sygnału nie możesz zignorować. 
Każdy z nas ma inne preferencje. Jedni wolą terapeutów dyrektywnych, nawet naciskających, inni wolą mieć przestrzeń dla siebie.  Gdy jesteś osobą cichą, nieśmiałą i trudno Ci się otworzyć, to psychoterapeuta zbyt energiczny i bardzo otwarty może nie być najlepszym wyborem. W kontakcie ze swoim terapeutą musisz się czuć komfortowo, a dopasowanie pod względem osobowości to ułatwi.

Wiek – czy różnica wieku może utrudniać terapię?

Tu nie ma jednej reguły. Czasem starszy i lepiej doświadczony specjalista jest najlepszym rozwiązaniem. Jednak psychoterapeuta powinien rozumieć problemy swojego pacjenta. Jeśli różnica wieku nie pozwala na adekwatne zrozumienie Twojej sytuacji, to może warto zastanowić się nad wyborem młodszego specjalisty.

Wybrać psychoterapeutę czy psychoterapeutkę?

Podobnie jak z pytaniem o wiek, odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. W większości przypadku płeć terapeuty nie powinna mieć największego znaczenia. Dużo ważniejsza jest wiedza, umiejętności i osobowość terapeuty. 

Superwizja – czemu twój psychoterapeuta poddaje się temu procesowi? 

Superwizja to słowo często pojawia się w odniesieniu do psychoterapii. To proces, w którym terapeuta współpracuje ze starszym i bardziej doświadczonym kolegą. W trakcie superwizji terapeuta konsultuje swoje przypadki i korzysta z jego wiedzy. To element niezbędny w pracy psychoterapeuty i każdy dobry specjalista korzysta z superwizji. Na pierwszym spotkaniu spytaj swojego terapeuty czy korzysta z superwizji i kto jest jego partnerem. Superwizja jest szczególnie ważna w tzw. prywatnej praktyce, kiedy specjalista nie ma możliwości pracy w szerokim zespole terapeutycznym.

Koniec języka za przewodnika! Pytaj innych o doświadczenie pracy z konkretnym psychoterapeutą.

Dobre rekomendacje to dobry znak. Pytaj znajomych, którzy mieli kontakt z psychoterapeutą o ich wrażenia. Szukaj informacji na forach skierowanych do osób korzystających z psychoterapii. Pamiętaj jednak, by nie iść do terapeuty, który jest twoim znajomym. Kontakt terapeutyczny z osobą, z którą łączą nas jakieś inne kontakty, jest etycznie niewskazany.

Czego dobry psychoterapeuta nie robi?
Musisz pamiętać, że są rzeczy których dobry specjalista nie robi. Terapeuta nie obiecuje, że na 100% Cię wyleczy. Psychoterapeuta nie narzuca swoich rozwiązań, nie namawia do zmiany światopoglądu, religii czy ideologii. Dobry specjalista nie przekracza Twoich granic intymności, nie proponuje żadnych innych kontaktów poza terapią. Twoje prawa są przez psychoterapeutę zawsze respektowane, a szacunek to podstawa kontaktu. Dlatego specjalista nie wykorzystuje kontaktu z tobą do żadnych innych celów niż pomoc psychoterapeutyczna.

Grupy samopomocowe oparte na programie 12 kroków

Cechy wspólne

Aktualnie w Polsce funkcjonują dwie wspólnoty samopomocowe oparte na programie 12-kroków opracowanym w latach 40. XX wieku przez Anonimowych Alkoholików. Wspólnoty te to: Anonimowi Seksoholicy (SA) oraz Wspólnota Uzależnionych od Seksu i Miłości (SLAA). Wspólny dla obu tych wspólnot program 12-kroków definiuje zachowania hiperseksualne jako uzależnienie z którym nie można sobie poradzić o własnych siłach. Program ten zakłada istnienie „siły wyższej”, którą każdy z uczestników może dowolnie zdefiniować (np. jako Boga, wspólnotę ludzi zdrowiejących, albo inaczej). To właśnie „siła wyższa” pomaga w wychodzeniu z nałogu, ale tylko wtedy jeśli się z nią współpracuje.

Pierwsze 3 kroki programu 12-kroków to doświadczenie osobistej bezsilności wobec nałogowych zachowań, odkrycie, że jest jakaś inna siła, która możne nam pomóc (np. Bóg, lub inni ludzie) i podjęcie decyzji, żeby z tej pomocy skorzystać. Kolejnych 9 kroków to kolejno praca nad rozliczeniem się ze swojej nałogowej przeszłości oraz podjęcie prób zrozumienia, jakie mechanizmy własnego zachowania przyczyniły się do powstania i utrwalenia nałogu, a następnie podjęcie próby zmieniania tych mechanizmów w codziennym życiu oraz utrwalanie tej zmiany poprzez dbanie o osiągniętą abstynencję, pogłębianie relacji z „Siłą Wyższą” oraz pomaganie innym cierpiącym z powodu nałogu. 

Różnice

Obie wspólnoty łączy tych samych 12 kroków przejętych od Anonimowych Alkoholików. Jednakże w odróżnieniu od Anonimowych Alkoholików, którzy definiują abstynencję jako całkowite zaprzestanie spożywania alkoholu, w przypadku wspólnot skupiających się na nałogowych zachowania seksualnych, nie ma jednej definicji abstynencji seksualnej.

Tutaj pojawiaj się różnice między obiema wspólnotami. Anonimowi Seksoholicy definiują trzeźwość seksualną jako aktywność seksualną podejmowaną tylko i wyłącznie z partnerem/partnerką w sformalizowanym związku małżeńskim (czy to poprzez ślub cywilny, czy kościelny). Oznacza to, że wszelkie inne formy aktywności seksualnej (masturbacja, seks z osobą z którą nie jest się w związku małżeńskim) uznawane są za złamanie abstynencji. We Wspólnocie Anonimowych Uzależnionych od Seksu i Miłości każdy z uczestników może samodzielnie zdefiniować swoją abstynencję – np. jako zaprzestanie podejmowania płatnych kontaktów seksualnych, lub zaprzestanie masturbacji z oglądaniem pornografii, albo jako podejmowanie kontaktów seksualnych tylko w stałym związku (nie koniecznie formalnym).   

Praca na programie 12-kroków

W każdej ze wspólnot poznaje się program 12-kroków dzięki spotkaniom grupy oraz pracy indywidualnej pod kierunkiem bardziej doświadczonego i zdrowiejącego uczestnika wspólnoty. 

Grupę tworzą osoby uzależnione (zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu) spotykające się w dowolnym miejscu (najczęściej są to sale przy ośrodkach pomocy, czy kościołach, których koszt wynajmu jest stosunkowo niski) o ustalonej, stałej porze (najczęściej raz w tygodniu, ale niektóre grupy spotykają się częściej). Podczas spotkań grupy uczestnicy wspólnie czytają literaturę opisującą program 12-kroków oraz przykłady ich zastosowania w swoim życiu innych osób uzależnionych. Następnie każdy z uczestników może podzielić się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami dotyczącymi czytanego fragmentu. W ramach dzielenia się własnym doświadczeniem można posłuchać o wielu podobnych historiach do własnej, co daje poczucie jedności i pozwala przełamać izolację, która u osób w nałogu często wiąże się z poczuciem być odosobnionym i jedynym człowiekiem borykającym się z danymi problemami. Zazwyczaj pomaga to również poradzić sobie ze wstydem, który zazwyczaj wiąże się z uzależnieniem. Na tej samej zasadzie można dowiedzieć się o tym, jak inne osoby radzą sobie z nałogiem i spróbować zastosować ich metody we własnym życiu.  

Grupa prowadzona jest przez uczestników wspólnoty, nie ma w niej terapeuty, zazwyczaj nie ma również stałego prowadzącego. Na okres kliku miesięcy wybiera się osobę, która odpowiada za przygotowanie sali przed spotkaniem lub jej posprzątanie, ale zawsze jest to na zasadzie wolontariatu. W każdej chwili można zrezygnować z uczestnictwa w grupie i / lub zacząć uczestniczyć w innych grupach funkcjonujących w ramach danej wspólnoty. W związku z tym, że spotkania organizowane są przez innych ludzi, którzy też są lub byli w nałogu, na spotkaniach (tak zwanych „meetingach”) obowiązują zazwyczaj zasady zapobiegające zbędnym konfliktom, takie jak. Zakaz przerywania wypowiedzi innym uczestnikom, opowiadania szczegółów sytuacji seksualnych, które mogłyby pobudzać innych, czy komentowania i oceniania wypowiedzi innych osób. Obowiązuje również zasada anonimowości rozumiana jako zakaz opowiadania o tym, co się spłaszało na spotkaniu innym osobom, mówienia o tym, kogo się spotkało oraz publicznego określania siebie jako członka danej wspólnoty. Zasady te maja zapewnić wszystkim uczestnikom komfort i bezpieczeństwo.  

Drugą formą pracy we wspólnotach 12-rokowych jest praca z opiekunem, którego nazywa się zgodnie z tradycją zapożyczoną z USA „sponsorem”. Celem tej pracy jest osiągnięcie trzeźwości pod kierunkiem osoby, która tę trzeźwość osiągnęła wczesnej i utrzymuje od długiego czasu. Cel ten osiąga się poprzez realizowanie kolejnych 12 kroków programu. Zazwyczaj każda wspólnota ma opracowane swoje pytania i ćwiczenia do każdego z tych kroków, które przekazywane są przez opiekunów swoim podopiecznym, a Ci kiedy zaczynają również osiągać abstynencję przekazują je dalej swoim podopiecznym. Przykładowe zadania to np. odpowiedzenia na listę pytań dotyczących konsekwencji nałogowych zachowań na pierwszym kroku, lub zrobienie listy swoich mocnych i słabych stron na kroku szóstym. Praca ta podzielna jest na małe fragmenty. Opiekun i podopieczny spotykają się co jakiś czas lub dzwonią do siebie, by podzielić się spostrzeżeniami na temat wykonanego zadania. Zazwyczaj opiekun opowiada jak to było w jego przypadku, a podopieczny o tym, co dostrzegł w swoim życiu. Opiekun poświęca swój czas zupełnie bezpłatnie. Robi to w ramach ostatniego kroku, czyli pomaganiu innym uzależnionym, aby wyrazić wdzięczność za swoją trzeźwość i przekazać rozwiązanie, które sprawdziło się w jego przypadku innym potrzebującym ludziom.   

Którą wspólnotę i grupę wybrać?

Wybór danej wspólnoty, jest kwestią bardzo subiektywną. Z pewnością warto uwzględnić w tym wyborze swoje przekonania religijne oraz doświadczenie. Dla osób, które uznają przedmałżeńskie współżycie seksualne za niemoralne, naturalnie bliższa może być wspólnota Anonimowych Seksoholików, dla osób współżyjących w związkach nieformalnych, chcących zaprzestać innych problematycznych zachowań, bliższa może być wspólnota Anonimowych Uzależnionych od Seksu i Miłości.

Warto pamiętać, że mimo iż w danej wspólnocie obowiązuje jednolita definicja abstynencji (której utrzymanie jest celem pracy z opiekunem) oraz ta sama literatura, to jednak każda ze wspólnot tworzona jest przez ludzi o bardzo różnych charakterach. Ludzie Ci tworzą poszczególne grupy w ramach wspólnoty. Jeśli ktoś mieszka w dużym mieście może mieć możliwość uczestnictwa w spotkaniach nawet kilkunastu grup tygodniowo w ramach danej wspólnoty.  

Tradycją wspólnot 12-krokowych jest zalecenie osobie nowej, by w pierwszym miesiącu lub 3 miesiącach uczestniczyła w jak największej liczbie spotkań. Z jednej strony jest to dobry test motywacji do podjęcia pracy na programie 12-krokowym, z drugiej dobra okazja, żeby zapoznać się z wieloma grupami działającymi w ramach wspólnoty i  wybrać tę, w której dana osoba czuje się najlepiej i której efekty pracy przemawiają do niej najmocniej. Podobnie jest z opiekunem, można o wprowadzenie w program 12-kroków poprosić taka osobę, której historia życia najbardziej do nas przemawia i / lub której sytuacja jest najbardziej zbliżona do naszej (np. mającej dzieci lub będącej po rozwodzie. Itp.). Wielość osób w każdej ze wspólnot daje duże możliwości wyboru.  

Czy program 12-krokowy jest skuteczny dla wszystkich?

Prawdopodobnie, podobnie jak i inne aktualnie dostępne formy pomocy, tak i programy 12-krokowe nie są w metodą, która sprawdzi się dla każdego. Jako, że w programach tych nie uczestniczą terapeuci oraz naukowcy, nie dysponujemy rzetelnymi danymi pozwalającymi stwierdzić, jaka jest ich skuteczność. Najlepszym sposobem jej oceny jest po prostu przekonanie się czy w danej wspólnocie i grupie działającej wewnątrz tej wspólnoty są osoby, które skutecznie poradziły sobie z nałogiem, których styl i sposób życia jest tym, czego poszukujemy. Jeśli osób takich jest wiele, to jest to prawdopodobnie najlepszy wskaźnik potencjalnej skuteczności danej grupy. W grupach opartych na programie 12-kroków funkcjonują powiedzenia typu „program działa, jeśli Ty działasz na jego rzecz”. Z pewnością dla uczestników zadowolonych z efektów programu jest to prawda. Warto jednak pamiętać, że jeśli  przez wiele miesięcy (czasem może lat) szczerze i gorliwie próbujesz uwolnić się z nałogowych czynności przy pomocy grupy samopomocy, ale nie widzisz zadowalających efektów, może w Twoim indywidualnym przypadku warto rozważyć skorzystanie również z innych form pomocy – np. psychoterapii indywidualnej lub farmakoterapii.

Jakie są koszty korzystania z tego typu pomocy?
Udział we wspólnotach 12-krokowych nie wiąże się z żadnymi kosztami finansowymi. Uczestnicy grup składają się na wynajem Sali, gdzie dana grupa działa, ale zawsze są to składki dobrowolne i w niewielkich kwotach (do 5 zł za spotkanie). 

Inne formy samopomocy
Innymi formami samopomocy są grupy internetowe działające jako fora dyskusyjne. Uczestnicy tych grup wymieniają się swoimi doświadczeniami oraz sposobami na poradzenie sobie z nałogiem. W Polsce największym tego typu przedsięwzięciem jest grupa Onanizm.pl. W języku angielskim funkcjonuje kilka dużych grup, które niebawem opiszemy nieco dokładniej. 

Przewiń do góry