Młodzi ludzie nie lubią seksu?

Coraz bardziej zauważalne, szczególnie wśród najbardziej rozwiniętych społeczeństw, jest zmniejszenie zainteresowania seksem. Z badań Japońskiego Stowarzyszenia Planowania Rodziny z 2010 roku wynika, że ponad 36% mężczyzn w wieku od 16 do 19 lat ma awersję lub zupełnie obojętny stosunek do seksu. W ciągu dwóch lat liczba aseksualnych młodych Japończyków wzrosła aż o 19%. Tendencja wzrostowa zauważalna jest również u mężczyzn pomiędzy 20. a 24. rokiem życia (11,8% w roku 2008, 21,5% w roku 2010) oraz u mężczyzn pomiędzy 45. a 49. rokiem życia (8,7% w 2008 roku, 22,1% w 2010 roku). Kobiety w statystykach dotyczących postaw wobec seksu wypadły jeszcze gorzej. Aż 59% respondentek w wieku od 16 do 19 lat nie jest zainteresowanych bądź też pogardza kontaktami seksualnymi (w 2008 roku liczba aseksualnych kobiet wyniosła zaledwie 12%). Podobne badania przeprowadzone we Francji wykazały, że jeden na pięciu młodych Francuzów w wieku od 18 do 24 lat nie przejawia zainteresowania seksem z partnerką/partnerem. Dla porównania – liczba kobiet wykazujących negatywną postawę wobec seksu jest dwukrotnie niższa.
Wśród głównych źródeł problemu wymieniane jest zamiłowanie do nowych technologii, powodujące zastępowanie rzeczywistych związków tymi ze świata wirtualnego (w Japonii m.in. z postaciami z kreskówek) oraz zyskująca na popularności pornografia internetowa.

Autor: Ewelina Kowalewska

Źródło:
[1] Tomikawa, Y. (2011). No Sex, Please, We’re Young Japanese Men. The Wall Street Journal, January 13.
[2] Samuel, H. (2008). French women 'are the sexual predators now. The Telegraph.

Przewiń do góry