Nasze publikacje

Dzięki państwa pomocy wykonaliśmy badania, których wyniki opublikowane zostały w recenzowanych czasopismach naukowych.

Prace te opisują (po kliknięciu na tytuł danej pracy możesz zapoznać się z treścią tej pracy):

Opis mechanizmów mózgowych mogących leżeć u podłoża nałogowych zachowań seksualnych 

 

Skalę do mierzenia pobudliwości seksualnej. Skala ta może być wykorzystywane przez terapeutów i badaczy.

 

Skalę do pomiaru natężenia uzależnienia od seksu (może być wykorzystywane przez terapeutów i badaczy oraz do autodiagnozy).

 

Praca opisująca czynniki psychologiczne skłaniające do poszukiwania pomocy psychologicznej w związku z uzależnieniam od pornografii.

 

Prace opisujące przetwarzanie bodźców erotycznych:

 

Praca opisujące wykorzystanie farmakologii w terapii hiperseksualności:

 

Opis wskazówek do pracy klinicznej z problemem hiperseksualności:

 

Prace przeglądowe opisujące neuronalne podłoże zachowań nałogowych:

Przewiń do góry