Test do nałogowych zachowań seksualnych

Cel pracy

Nałogowe zachowania seksualne są coraz częściej spotykane w praktyce psychoterapeutycznej, psychiatrycznej oraz seksuologicznej. Zyskują również coraz więcej uwagi ze strony naukowców. Obecnie dostępnych jest 25 anglojęzycznych kwestionariuszy służących do pomiaru poziomu natężenia utraty kontroli nad zachowaniami seksualnymi. Żadnego z nich nie zaadaptowano do polskich warunków. Celem naszych badań było opracowanie polskiej wersji Sexual Addiction Screening Test (SAST-R) – testu najczęściej używanego w badaniach nałogowych zachowań seksualnych.

Metoda 

Oszacowanie właściwości polskiej adaptacji kwestionariusza SAST-R (SAST-PL-M) przeprowadzono na grupie 558 heteroseksualnych mężczyzn. W grupie tej 116 uczestników stanowiły osoby korzystające z pomocy psychologicznej w związku z nałogowymi zachowaniami seksualnymi,  spełniające kryteria zaburzenia hiperseksualnego. Pozostałe osoby nie korzystały nigdy z pomocy psychologicznej, seksuologicznej lub psychiatrycznej w związku ze swoimi zachowaniami seksualnymi. 
Wyniki. Wartymi podkreślenia cechami SAST-PL-M są jego wysoki współczynnik rzetelności  (Alfa Cronbacha = 0,904) oraz dobre właściwości przesiewowe w identyfikowaniu osób z ryzykiem nałogowych zachowań seksualnych (krzywa  ROC w odniesieniu do progu 5 na 20 maksymalnych punktów charakteryzuję się czułością = 99,1% i specyficznością = 78,3%).

Wnioski

SAST-PL-M może być stosowany jako narzędzie do badań przesiewowych pod kątem nałogowych zachowań seksualnych zarówno w badaniach klinicznych, jak i naukowych. Wyniki poniżej 5 punktów wskazują na bardzo niskie prawdopodobieństwo nałogowych zachowań seksualnych, podczas gdy punktacja powyżej 5 punktów wskazuje na potrzebę  dodatkowego wywiadu klinicznego dotyczącego zachowań seksualnych. Wyniki SAST-PL-M można porównywać do wyników SAST-R z zagranicznych badań prowadzonych na populacjach heteroseksualnych mężczyzn.

Gola, M., Skorko, M., Kowalewska, E., Kołodziej, A., Sikora, M., Wodyk, M., Wodyk, Z. and Dobrowolski, P. (in press) Polish adaptation of Sexual Addiction Screening Test – Revised (SAST-PL-M). Polish Psychiatry.

Pełna praca znajduje się tutaj.

Test można wypełnić w naszym narzędziu do autodiagnozy.

Przewiń do góry