Test pobudliwości seksualnej

Wstęp

Pobudliwość seksualna określa zdolność jednostki do reagowania podnieceniem seksualnym na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne (np. fantazje). Jej pomiar jest istotnym elementem badania seksualności oraz diagnozowania dysfunkcji w tym zakresie. Jedną z form pomiaru pobudliwości seksualnej są narzędzia kwestionariuszowe. Dotąd nie powstało żadne narzędzie w języku polskim przeznaczone stricte do tego celu. Odpowiadając na ten brak, opracowano polskojęzyczną adaptację Kwestionariusza Pobudliwości Seksualnej (SAI) autorstwa Hoon i wsp. 

Materiały i metody

Właściwości psychometryczne narzędzia zbadano na próbie 132 osób (42 kobiety, 90 mężczyzn), natomiast walidację narzędzia wykonano w grupie 39 heteroseksualnych mężczyzn korzystających regularnie z pornografii.

Wyniki

Kwestionariusz SAI-PL charakteryzuje się bardzo wysoką spójnością wewnętrzną, strukturą czynnikową niemal identyczną z oryginałem oraz dobrą trafnością. Kwestionariusz może z powodzeniem znaleźć zastosowanie w diagnozie zaburzeń pobudzenia seksualnego, ocenie postępu terapii oraz w badaniach naukowych.

Gola, M., Kowalewska, E., Wierzba, M., Wordecha, M., Marchewka, A. (2015). Polish Adaptation of the Sexual Arousability Inventory SAI-PL and validation for the males. Psychiatria 12 (4), 245-254.

Pełna praca znajduje się tutaj.

Test można wypełnić w naszym narzędziu do autodiagnozy.

Przewiń do góry