O nas

MATEUSZ GOLA

Z wykształcenia psycholog, neurokognitywista. Adiunkt w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk, postdoc w Institute for Neural Computations, University of California San Diego. Stopień naukowy doktora uzyskał w 2011 roku na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS.

Aktualnie interesuje się uzależnieniami behawioralnymi, szczególnie kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi u ludzi oraz neuronalnymi mechanizmami tego typu problemów. Realizuje projekt badawczy mający na celu:  stworzenie narzędzi do rzetelnej i trafnej oceny poziomu natężenia nałogowych zachowań seksualnych,  określenie za pomocą metod neuroobrazowania mechanizmów leżących u podłoża tego typu problemów oraz znalezienie nowych metod pomocy psychologicznej i farmakologicznej dla osób cierpiących z tego powodu.

Dr Mateusz Gola jest również certyfikowanym terapeutą poznawczo-behawioralnym w Ośrodku Naukowo-Terapeutycznym Ogrody Zmian. Jest też dwukrotnym laureatem stypendium FNP Start dla młodych naukowców (2013 i 2014), programu Mobilność Plus MNiSW (2014-2016) oraz stypendium Ministra Nauki dla wybitnych młodych naukowców (2015-2018).

MAŁGORZATA WORDECHA 

Absolwentka Wydziały Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwsze doświadczenia naukowe zdobyła pracując w Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu Biologii Doświadczalnej, kierowanej przez dr. Artura Marchewkę. Od 2015 roku jest doktorantem i pracownikiem naukowym Instytutu Psychologii PAN. Interesuje się tematyką emocji, uzależnień i seksuologii. Od pierwszego roku studiów zdobywa także doświadczenie kliniczne w pracy z pacjentami. Chce łączyć możliwości badań mózgu z rozwojem technik terapii, szczególnie w zakresie uzależnień behawioralnych.

Prowadzi portal psychopraca.net, największą w Polsce bazę ofert skierowanych do psychologów. 

EWELINA KOWALEWSKA

Doktorantka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS. Absolwentka neurokognitywistyki i psychologii klinicznej SWPS. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej. Naukowo interesuje się neuronalnym podłożem kompulsywnych zachowań seksualnych.

ARTUR MARCHEWKA

Od 2014 roku kieruje Pracownią Obrazowania Mózgu w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego. Absolwent Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat z zakresu nauk biologicznych (o specjalizacji neurofizjologia) obronił w Instytucie Biologii Doświadczalnej. Staż podoktorski odbył w Centre Hospitalier Universitaire Vaudois w Lozannie (Szwajcaria).

Od wielu lat zajmuje się obrazowaniem struktury i funkcji ludzkiego mózgu. Interesuje się wpływem emocji na funkcjonowanie ludzi, przetwarzaniem języka oraz plastycznością ludzkiego mózgu.

MAGDALENA SMAŚ-MYSZCZYSZYN

Jest certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień oraz superwizorem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Certyfikowanym trenerem terapii i profilaktyki uzależnień behawioralnych. Psychoterapeutą ericksonowskim. Przez 10 lat kierowała Pionem Psychiatrii i Leczenia Uzależnień w jednym z dolnośląskich szpitali. Ukończyła 2-letnią Szkolę Terapii Seksualnej akredytowaną przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Na co dzień pracuje w Centrum Terapii Lew-Starowicz w Warszawie oraz prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną w Poznaniu i Żaganiu. Od prawie 10 lat naukowo i terapeutycznie zajmuje się terapią zaburzeń hiperseksualnych i z tego obszaru kończy pisać pracę doktorską pod kierunkiem dr hab. n. med. Michała Lew-Starowicza, przewód doktorski w zakresie nauk medycznych prowadzony jest w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

MICHAŁ LEW-STAROWICZ

Doktor habilitowany nauk medycznych, lekarz, specjalista psychiatra i seksuolog, psychoterapeuta. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Obecnie adiunkt w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie pełni funkcję kierownika Oddziału Leczenia Pierwszych Objawów Psychozy i Zapobiegania Nawrotom. Jest także kierownikiem medycznym w Centrum Terapii Lew-Starowicz.

W praktyce klinicznej zajmuje się problemami zdrowia seksualnego i psychicznego. Autor prac naukowych z zakresu psychiatrii i seksuologii.

MACIEK SKORKO

Asystent w Instytucie Psychologii PAN. Głównym obszarem jego zainteresowań badawczych jest psychologia poznawcza. Prowadzi badania nad wpływem treningu poznawczego z wykorzystaniem gier komputerowych na krótkotrwałą pamięć wzrokową i funkcje wykonawcze. Jest programistą, twórcą komputerowych aplikacji badawczych wykorzystywanych w badaniach za pośrednictwem sieci Internet, w badaniach eksperymentalnej psychologii poznawczej oraz w metodach bazujących na technologiach rzeczywistości wirtualnej. Obecnie realizuje projekt badawczy finansowany ze środków grantu Narodowego Centrum Nauki pt. „Uwarunkowania skuteczności treningu grami komputerowymi”.

IZABELA SZUMSKA

Z wykształcenia psycholog. Od 2017 roku pracuje jako asystent w Instytucie Psychologii PAN. Doświadczenie naukowe zdobywała pracując w Laboratorium Psychofizjologii WSFiZ pod kier. prof. Piotra Jaśkowskiego i prof. Roba van der Lubbe oraz w Laboratorium Psychofizyki w Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) w Szwajcarii , kierowanym przez prof. Michaela Herzoga. 

 Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą percepcji wzrokowej oraz neuronalnych mechanizmów odpowiedzialnych za przetwarzanie bodzców których nie spostrzegamy świadomie a także tego jak mogą one wpływać na nasze reakcje. Interesuje się także podłżem neuronalnym wielu innych procesów psychicznych, a w swojej pracy badawczej najczęsciej bada aktywność elektryczną mózgu przy użyciu metody EEG.

KAROLINA GOLEC

Studentka na wydziałach Psychologii i Kognitywistyki na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych. Od 2015 r. odbywa staż w Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu Biologii Doświadczalnej. Na Wydziale Psychologii realizuje obecnie dwie specjalizacje, z psychoterapii i neuropsychologii klinicznej.

Naukowo interesuje się plastycznością strukturalną i funkcjonalną mózgu oraz neuronalnymi podstawami procesów poznawczych i zaburzeń. Chciałaby połączyć pracę badawczą i kliniczną, a w czasie wolnym odbywać dalekie podróże.

MARIA KULESZA

Studentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach studiów realizuje specjalizację z neuropsychologii klinicznej. Od maja 2016 członek zespołu badawczego hiperseksualność.pl.

Ma za sobą doświadczenie w pracy z pacjentami psychiatrycznymi. Interesuje się etiologią zaburzeń osobowości, poznaniem społecznym i zmianami poznawczymi w konsekwencji urazów mózgu.

KATARZYNA OBARSKA

Studentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Od 2016 roku asystuje przy projektach badawczych w Laboratorium Psychofizjologii Uniwersytetu SWPS. Ponadto, w grudniu 2016 została członkiem zespołu badawczego hiperseksualność.pl. Po ukończeniu studiów magisterskich planuje rozpocząć studia podyplomowe z seksuologii klinicznej. Chciałaby połączyć pracę kliniczną z badawczą z wykorzystaniem metod neuroobrazowania mózgu. Naukowo interesuje się dysfunkcjami seksualnymi, kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi oraz neuronalnym podłożem zaburzeń preferencji seksualnych, w szczególności pedofilii.

WERONIKA ŻUKROWSKA

Doktorantka w Instytucie Psychologii PAN. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS. Naukowo interesuje się seksuologią, psychologią pracy, w szczególności determinantami osobowościowymi warunkującymi reakcje człowieka w środowisku zawodowym.

Prywatnie lubi sport – ćwiczenia aerobowe, sporty wodne, zwłaszcza nurkowanie.

MARTYNA ŁEMPICKA 

Studentka neuroinformatyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo interesuje się neuronauką, machine learning i inżynierią biomedyczną. W wolnym czasie grywa w planszówki.

KAROL LEWCZUK 

Doktorant na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia magisterskie na tym samym wydziale. Badawczo zainteresowany samokontrolą i samoregulacją, statystyką oraz neuronauką, ale lubi też dużo innych rzeczy.

PAWEŁ HOLAS

Adiunkt w katedrze Psychoterapii i Psychopatologii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Psychiatra, seksuolog, certyfikowany nauczyciel i terapeuta podejść opartych na uważności: Programu Redukcji Stresu Opartego na Uważności (MBSR), Terapii Poznawczej Opartej na Uważności (MBCT) i Uważnego Samo-Współczucia (MSC); terapeuta i superwizor terapii poznawczo-behawioralnej (CBT). 

Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą z jednej strony mechanizmów i procesów leżących u podłoża zaburzeń emocjonalnych, a z drugiej strony czynników i procesów przyczyniających się do optymalnego funkcjonowania człowieka. Badania naukowe dotyczą m in. skuteczności interwencji opartych na uważności w depresji, zaburzeniach lękowych i uzależnieniach behawioralnych.

FILIP KOŁODZIEJCZYK

Psycholog, psychoterapeuta oraz certyfikowany nauczyciel i terapeuta interwencji opartych na uważności: Programu Redukcji Stresu Opartego na Uważności (MBSR) i Terapii Poznawczej Opartej na Uważności (MBCT). Ukończył pierwszy w Polsce trening nauczycielski  prowadzony przez niemiecki Institute for Mindfulness Based Approches, w którym obecnie jest mentorem dla szkolących się nauczycieli uważności.

Absolwent 4 letniego szkolenia terapeutycznego do certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Mindfulness (PTM), współzałożyciel Instytutu Uważności i Psychoterapii.

Przewiń do góry